.

Dnia 28.09 2018 kl.Ic Technik Renowacji / Technik Geodeta oraz grupa rozszerzenie -fizyka kl.IVa i IIb Technikum Budowlanego

wzięli udział w „Osobliwościach Świata Fizyki”.

Organizatorami spotkania o charakterze naukowym jest Uniwersytet Śląski Dzieci oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ w Katowicach.

Spotkanie odbywało się w formie spektakularnych i bardzo ciekawie zrealizowanych pokazów doświadczalnych z zakresu fizyki.

Mogliśmy uświadomić sobie, że żyjemy na dnie oceanu powietrza, które wywiera na nas ogromne ciśnienie, a zanurzając się w wodzie ciśnienie to wzrasta tysiąckrotnie . Dzięki ciśnieniu możemy nie tylko latać, pływać, ale także oddychać, używać ognia, gotować i wykonywać tysiące innych codziennych czynności. Zrozumieliśmy, że ciśnienie jest nam niezbędne do życia.

Druga część spotkania dotyczyła „Wszechobecnych fal”, które zwyczajnie w życiu codziennym kojarzą się nam z falami wodnymi, ale każdy z nas oprócz fal na wodzie poznał fale sejsmiczne, radiowe czy tak niedawno odkryte fale grawitacyjne.

Dowiedzieliśmy się, że dzięki falom nie tylko możemy surfować, ale możemy również oglądać telewizję, możemy słuchać muzyki, rozmawiać przez telefon, czy chociażby obserwować znane nam piękne zjawisko przyrodnicze – tęczę.

Na spotkaniu przedstawiono i wyjaśniono nam następujące zjawiska falowe: dyfrakcja, interferencja, polaryzacja.

Reasumując spotkanie to nie tylko pomaga zrozumieć nam otaczający nas świat i zjawiska w nim zachodzące, ale pozwala na integrację z młodzieżą z całej Polski, daje możliwość stanąć ponad codzienną rutyną, wyzwala wiele pozytywnych emocji i pokazuje , że zrozumienie otaczających nas zjawisk nie musi być takie trudne.

Renata Tomalik

WP_f8.jpgWP_f3.jpgWP_f4.jpgWP_f2.jpgWP_f5.jpgWP_f7.jpgWP_f6.jpgWP_f1.jpg