.

23 listopada 2018 r. w naszej Szkole Stowarzyszenie „Fala” z Kiczyc przeprowadziło program profilaktyczny pn. „Exit Tour”, który objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach programu uczniowie drugich i trzecich klas uczestniczyli w trzech wybranych zajęciach, które dotyczyły następującej tematyki:

  1. Wybory życiowe i ich konsekwencje;
  2. Uzależnienia;
  3. Agresja;
  4. Seks, co warto wiedzieć;
  5. Pornografia
  6. Handel ludźmi;
  7. Samoakceptacja;
  8. Droga do marzeń.

Wszystkie z zajęć miały atrakcyjną formę – były prowadzone metodami aktywizującymi przez doświadczonych wykładowców. Poruszane tematy wzbudziły zainteresowanie uczniów, a wartością dodaną do projektu była możliwość konwersacji w języku angielskim oraz połączenie edukacji i zabawy dzięki koncertom (na otwarcie i zamknięcie programu) w wykonaniu Happi’ego - pochodzącego z Wielkiej Brytanii artysty, grającego muzykę w klimatach hip-hop, electro i pop.

"Exit Tour" Film

Exit-Tour-4.jpgExit-Tour-2.jpgExit-Tour-3.jpgExit-Tour-1.jpgExit-Tour-5.jpg