.

W ramach projektu edukacyjnego pt. "Las dla nas. My dla lasu" uczniowie klasy 1b uczestniczyli w zajęciach na temat budek dla ptaków i ssaków, przeprowadzonych przez Panią Irenę Polok z Nadleśnictwa Bielsko. Dzięki pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały zakupione budki dla nietoperzy. Uczniowie podczas zajęć edukacyjnych własnoręcznie je skręcali. Dzięki ich zaangażowaniu zostaną zawieszone w lasach Nadleśnictwa Bielsko. Młodzież, realizując wspomniany projekt, wzbogaciła swoją wiedzę o obyczajach nietoperzy i ich znaczeniu dla środowiska.

 

b1.jpgb4.jpgb3.jpgb2.jpg