.

Wizyta kl. IIb i IIIa w Książnicy Beskidzkiej. Zwiedzanie wystawy pt. "Biblia - najważniejsza Księga Świata" . 

 "Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii, jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki – Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. Wystawa to słowa zapisane na kamiennych tablicach, na skórach zwierzęcych, na papirusie i pergaminach. Zwiedzający mogą obejrzeć pierwszą czcionkę, a także ręcznie zapisane karty w językach, w których spisana została ta ponadczasowa lektura. Są to faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku angielskim, niemieckim, polskim, po grecku, po łacinie i hebrajsku.

Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych."

fb_38f.jpgfb_38d.jpgfb_394.jpgfb_395.jpgfb_396.jpgfb_38e.jpgfb_391.jpgfb_390.jpgfb_38b.jpgfb_392.jpgfb_38a.jpgfb_393.jpgfb_38c.jpg