.

8.02.2019 miało miejsce spotkanie z p. Anną Marą, która opowiadała o swojej pracy jako nauczycielka w Republice Środkowej Afryki naświetlając nam realia życia codziennego ludzi (szczególnie dzieci) tam żyjących.

Ab_318.jpgAb_30a.jpgAb_306.jpgAb_308.jpgAb_309.jpgAb_30b.jpgAb_310.jpgAb_315.jpgAb_319.jpgAb_30f.jpgAb_313.jpg