.

Rada Rodziców 

w Zespole Szkół Budowlanych

im. gen. St. Maczka

43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 4

 

NIP 547-19-05-909

BGŻ 35 2030 0045 1110 0000 0400 3150