.

mgr Małgorzata Dwornik

mgr Magdalena Szamota-Wielopolska

Godziny otwarcia biblioteki:

Dni tygodnia  M. Dwornik M. Szamota-Wielopolska 
poniedziałek  10.00 - 16.00  7.30 - 13.30
wtorek   7.30 - 13.30 10.00 - 16.00
środa  7.30 - 13.30 10.00 - 16.00 
czwartek   10.00 - 16.00  7.30 - 13.30
piatek   7.30 - 13.30 co drugi tydzień  9.00 - 15.00 co drugi tydzień

Biblioteka szkolna gromadzi literaturę piękną, popularnonaukową, fachową z zakresu budownictwa, geodezji, pedagogiki, psychologii. Ponadto biblioteka dysponuje rozbudowanych księgozbiorem podręcznym, w którym znajdują się słowniki językowe, słowniki encyklopedyczne i  encyklopedie z różnych dziedzin nauki.

W bibliotece pracują osoby kompetentne, odpowiednio wykształcone, które zawsze służą pomocą nie tylko uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, ale również są do dyspozycji rodziców.

Stan zbiorów na dzień 09.02.2017 r. wynosił: 11140 woluminów.

Księgozbiór sukcesywnie jest odświeżany, chodzi tu głównie o lektury, które ulegają zniszczeniu  i dlatego na bieżąco Księgozbiór poddawany jest melioracji, czyli usuwany jest z księgozbioru ze względu na zniszczenia bądź zdezaktualizowane treści.

Prenumerujemy następujące czasopisma:

  • Głos Nauczycielski
  • Bibliotekę w szkole
  • Głos Pedagogiczny
  • Wiedzę i Życie

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

REGULAMIN CZYTELNI

REGULAMIN CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 

BAZA MATERIAŁÓW DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE

 


DEKALOG INTERNAUTY

Nie traktuj komputera jako bożka

Miej świadomość, po co przed nim zasiadasz

Czuwaj na tym, co robisz

Poszerzaj swoją wiedzę

Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem

Pamiętaj, że za drzwiami Internetu nie wszystko jest dobre.

Nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci

Stanowczo nie – piractwu i hackerom

Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do informacji podawanych w sieci.

Nie zastępuj przyjaciół komputerem


CYTATY O KSIĄŻCE

"Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, Albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana."

"Czytanie jest jak dotąd najpotężniejszym mechanizmem rozwoju człowieka i jego cywilizacji, nauki i kultury." – Józef Pieluchowski

"Pomimo tysięcy traktatów filozoficznych, milionów książek i filmów, życie stawia pytanie za pytaniem." -  C. Banach

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów." – Kartezjusz

"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni." – przysłowie chińskie

"Książka i możność czytania – to jeden z największych cudów cywilizacji." – Maria Dąbrowska

"Stoją książki w bibliotece a w tych książkach cały świat." – Lucyna Krzemieniecka

"Książka – podstawowe narzędzie kształcenia wygodny wózeczek wiedzy" – Jan Amos Komensky

"Bezsens często tkwi nie w książce, lecz w umyśle czytelnika." -  Fiodor Dostojewski

"Dom, który jest książką, jest przybytkiem słońca a dom, w którym jej nie ma – czarny kryminał." – Kornel Makuszyński

"Nikt nie wie, co kryje w sobie wiersz, dlatego każdy czegoś innego w nim szuka." – Owidiusz

"Po to, by być niepospolicie uczonym, trzeba zacząć od pospolitego uczenia się." - Karol Dickens

"Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych." -  Ralph Emmerson

"Mniej uczyć, więcej kształcić a najwięcej wychowywać."

"Jestem książka, w bibliotece mam mieszkanie." -  A Nosalski

"Dobra książka …to chleb żywiący umysł i duszę." -  Jan Wantułą

"Wszystko, co we mnie dobra zawdzięczam książce." -  Maksym Gorki

"Pokój bez książek jest, jak ciało bez duszy." - Marcus Tullius Cicero

"Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem." - Jarosław Iwaszkiewicz

"Książka wszystko potrafi." - Kornel Makuszyński

"Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów." - Jarosław Iwaszkiewicz

"Pociecho moja Ty, książeczko, pociecho smutna…." -  Stanisław Wyspiański

"Sztuka czytania jest niby nowym zmysłem, nieskończenie głębszym i rozleglejszym od wzroku." - Bolesław Prus

"Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy."

"Puste życie napełnia światłem, puste serce wzruszeniem." - Kornel Makuszyński

"Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem." - Jan Wiktor

"Świeci… Chętnie wzięliby na indeks niejedną dobrą książkę Żeby bronić jej przed głupim czytelnikiem."  - Jan Twardowski

"Książka: zwykle papierowe karty znanych liter czarne, równe rzędy… Zacznij czytać – to tak jakbyś wkroczył w świat przedziwny, bliski a prawdziwy." - Ewa Szelburg-Zarembina

"Lubić czytanie – to znaczy godziny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości." – Monteskiusz

"Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela." - Johan Wolfgang  Goethe

"Tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca." – Biblia

"Świat cały nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać." - Biblia