.

foto klasa copy

TECHNIKUM NR 2

 • TECHNIK BUDOWNICTWA  - 4 lata
 • TECHNIK BUDOWNICTWA z oddziałem usportowionym     - 4 lata
 • TECHNIK BUDOWNICTWA z rozszerzonym językiem angielskim   - 4 lata
 • TECHNIK GEODETA z oddziałem mundurowym   - 4 lata
 • TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY    - 4 lata
 • TECHNIK BUDOWNICTWA ze specjalnością: architektura - 4 lata 

 

3 LETNIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH - 3 lata
 • MURARZ - TYNKARZ       - 3 lata
 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE          - 3 lata

 

 We wszystkich oddziałach obowiązkowym językiem obcym jest język angielski oraz do wyboru drugi język: niemiecki lub rosyjski.

 

Wymagane dokumenty związane z przyjęciem do szkoły:

 • podanie wydrukowane z systemu KSEON Optivum
 • dwa podpisane zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm
 • karta zdrowia + bilans 14-latka
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum brane pod uwagę:

- j. polski

- matematyka

- j. angielski

- technika

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018/2019     /pobierz/

REGULAMIN REKRUTACJI 2018/2019     /pobierz/