.

 

Historia szkoły

 

Artykuł Krystyny Gierlińskiej: „Chłopcy z gór”, Fundamenty, rok 1962  /pobierz/

Wystawa prac dyplomowych – artykuł w „Trybunie Robotniczej” z roku 1975  /pobierz/

Budowa nowej szkoły i internatu – notatki z prasy regionalnej (1967/ 1968)  /pobierz/

Henryk Krzykowski - pierwsz dyrektor szkoły  /pobierz

Dyrektorzy w historii szkoły  /pobierz/

Dzień Wiosny – Dniem Ucznia – rok 1986  /pobierz/

Historia szkoły przy ul. Mickiewicza 22  /pobierz/

Szkolna orkiestra  /pobierz/

Historia szkoły przy ul. Budowlanych 4  /pobierz/

Konkursy czytelnicze /pobierz/


Wspomnienia absolwentów

 

Andrzej Strzelczyk wspomnienia i zdjęcia  /pobierz/

Pan Lejawka  /pobierz/

Leszek Plewa - Konarzewski  /pobierz/

Wspomnienia druha przybocznego  IV DH im. Zawiszy Czarnego  /pobierz/

Władysław Kolondra  /pobierz/

Tosiek Oleksy  /pobierz/

 


 Obchody Jubileuszu 10 październik 2015

 

006s.jpg426_ZSB_Jubileusz.jpg467_ZSB_Jubileusz.jpg454_ZSB_Jubileusz.jpg111_ZSB_Jubileusz.jpg065_ZSB_Jubileusz.jpg022_ZSB_Jubileusz.jpg030_ZSB_Jubileusz.jpg452_ZSB_Jubileusz.jpg412_ZSB_Jubileusz.jpg056_ZSB_Jubileusz.jpg445_ZSB_Jubileusz.jpg408_ZSB_Jubileusz.jpg413_ZSB_Jubileusz.jpg075_ZSB_Jubileusz.jpg420_ZSB_Jubileusz.jpg451_ZSB_Jubileusz.jpg437_ZSB_Jubileusz.jpg014_ZSB_Jubileusz.jpg464_ZSB_Jubileusz.jpg010_ZSB_Jubileusz.jpg443_ZSB_Jubileusz.jpg418_ZSB_Jubileusz.jpg417_ZSB_Jubileusz.jpg097_ZSB_Jubileusz.jpg027_ZSB_Jubileusz.jpg415_ZSB_Jubileusz.jpg425_ZSB_Jubileusz.jpg411_ZSB_Jubileusz.jpg008_ZSB_Jubileusz.jpg121_ZSB_Jubileusz.jpg099_ZSB_Jubileusz.jpg007s.jpg032_ZSB_Jubileusz.jpg460_ZSB_Jubileusz.jpg086_ZSB_Jubileusz.jpg453_ZSB_Jubileusz.jpg416_ZSB_Jubileusz.jpg025_ZSB_Jubileusz.jpg008s.jpg424_ZSB_Jubileusz.jpg088_ZSB_Jubileusz.jpg421_ZSB_Jubileusz.jpg428_ZSB_Jubileusz.jpg465_ZSB_Jubileusz.jpg409_ZSB_Jubileusz.jpg430_ZSB_Jubileusz.jpg009s.jpg053_ZSB_Jubileusz.jpg448_ZSB_Jubileusz.jpg117_ZSB_Jubileusz.jpg458_ZSB_Jubileusz.jpg