Dla kantydatów

  • podanie wydrukowane z systemu KSEON Optivum
  • dwa podpisane zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm
  • karta zdrowia + bilans 14-latka
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

- j. polski

- matematyka

- j. angielski

- technika

- plastyka (technik renowacji elementów architektury)