PCK

Kolejna Akcja Honorowego Krwiodawstwa

W dniu 20.11.19 odbyła się kolejna Akcja Honorowego Krwiodawstwa w naszej szkole. O godzinie 8.50 pod szkołę podjechał ambulans tym razem z  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Uczniowie naszej szkoły podeszły do sprawy bardzo odpowiedzialnie i byli dobrze przygotowani do akcji.Najpierw wypełnili kwestionariusz dawcy krwi i ankietę medyczną, a później zostali sprawdzeni pod kątem hemoglobiny, masy ciała, ciśnienia krwi. Odbyła się również  rozmowa z panią doktor.  Tylko osoba w pełni zdrowa mogła oddać krew w ilości 450 ml.

 Do oddania krwi stawiło  się 39 osób, krew oddały 34 osoby, w tym 8 po raz pierwszy. 

Udało nam się pozyskać aż 15 l 300 ml krwi, która uratuje czyjeś życie. Oznacza to, że łącznie oddaliśmy 675 l 751 ml krwi w 35 AHK przeprowadzonych w naszej szkole od 2003 roku.

Dziękujemy z całego serca wszystkim uczniom, którzy brali udział w tej szlachetnej akcji.

Kolejną AHK planujemy na marzec-kwiecień 2020 r. Już teraz zachęcamy do udziału wszystkie pełnoletnie osoby z naszej szkoły.

Opiekunowie SK PCK 

 I. Mrowiec i A. Nogawczyk

W dniu 26.03.2019 odbyła się kolejna Akcja Honorowego Krwiodawstwa w naszej szkole. O godzinie 9.00 pod szkołę podjechał ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału Terenowego Bielsko-Biała.

Tylko osoba w pełni zdrowa mogła oddać krew w ilości 450 ml.  Kilka osób ze względów zdrowotnych nie  zakwalifikowało się do akcji krwiodawstwa. Do oddania krwi stawiło się 28 osób, krew oddały 24 osoby. 

Udało nam się pozyskać  900 ml krwi, która uratuje czyjeś życie. 

Oznacza to, że łącznie oddaliśmy 661 l 351 ml krwi w 34 AHK przeprowadzonych w naszej szkole od 2003 roku.

Dziękujemy z całego serca wszystkim uczniom, którzy brali udział w tej szlachetnej akcji.

Kolejną AHK planujemy na marzec-kwiecień 2019 r. Już teraz zachęcamy do udziału wszystkie pełnoletnie osoby z naszej szkoły.

 Opiekunowie SK PCK 

 I. Mrowiec i A. Nogawczyk

W dniu 15 grudnia 2018 r. młodzież Zespołu Szkół Budowlanych uczestniczyła pod opieką opiekunek Szkolnego Koła PCK w zbiórce żywności dla osób starszych i samotnych na Święta Bożego Narodzenia.

W akcji wzięli udział wolontariusze: Katarzyna Kierczak i Wiktoria Maciejczyk z kl. IB, Wiktora Cebula kl. IIIc i Mateusz Łysoń z kl. IIc.

Podobnie jak w ubiegłym roku akcji towarzyszyła możliwość oddawania krwi w ambulansie.

Dziękujemy uczniom za poświęcony czas i godne reprezentowanie szkoły w czasie przeprowadzanej zbiórki.

 

Opiekunowie SK PCK 

 I. Mrowiec i A. Nogawczyk