Projekty EFS

  

 

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DO PROJEKTU "EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE..."

PROJEKT „EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU NA LOKALNYM RYNKU PRACY (realizowany w latach 2018-2020)

 

Cel główny projektu: Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w mieście Bielsko-Biała

 

W ramach projektu uczniowie mają okazję wziąć udział w następujących kursach:

-         indywidulane zajęcia z doradztwa zawodowego

-         kurs AutoCad

-         kurs spawania

-         kurs obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną obsługą - wymianą butli gazowej

-         kurs operatora koparko-ładowarki

-         kurs rysunku odręcznego

-         kurs prawa jazdy kat. B

-         kurs pilotażu drona

-         płatne wakacyjne staże zawodowe w lokalnych firmach

 


 

PROJEKT „MAM ZAWÓD, MAM PRACĘ W REGIONIE”

Cel główny projektu: Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/ placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2011- 2015.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w następujących kursach:

- doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne,

- kurs prawa jazdy kat. B

- kurs spawania

- kurs operatora koparko-ładowarki

- kurs prawa jazdy kat. C

- kurs traktorzysty

- kurs operatora wózka widłowego

- kurs AutoCada

- kurs grafiki komputerowej

- kurs kosztorysowania

 

 

Odbyły się także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:

-  matematyki

- j. angielskiego

- j. niemieckiego

- kosztorysowania

 


 

„INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach:

-         Szkolenie ECDL Core z możliwością otrzymania certyfikatu ECDL CORE

-         Szkolenie ECDL CAD z możliwością otrzymania certyfikatu  ECDL CAD

-         Technologie mobilne ECCC z możliwością otrzymania certyfikatu ECCC na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym

-         Język angielski

 


 

 

 „EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach którego zrealizowano kursy: AutoCAD-a, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, kurs spawania i wymiany butli, kurs kierowcy wózka jezdniowego