TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kod zawodu: 311204)

Czas trwania nauki: 5 lat

Kwalifikacje

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauka obejmuje:

1. Kształcenie ogólne

        przygotowanie do złożenia egzaminu maturalnego,

        języki obce - angielski (kontynuacja) oraz niemiecki lub rosyjski (od podstaw albo kontynuacja),

        możliwość nauki w oddziale z dodatkową godziną języka angielskiego lub projektowania architektonicznego

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.

3. Zajęcia praktyczne:       

    zajęcia realizowane 1 dzień w tygodniu w Bielskim Centrum Edukacji

4. Praktykę zawodową:

        zajęcia realizowane 8 tygodni w firmach budowlanych.

 

Technik budownictwa 1

Technik budownictwa 2