TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kod zawodu: 311204)

Czas trwania nauki: 4 lata

Kwalifikacje

K1. - 
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  lub B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

K2. -  B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

K3. -  B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Nauka obejmuje:

  1. Kształcenie ogólne

        przygotowanie do złożenia egzaminu maturalnego,

        języki obce - angielski (kontynuacja) oraz niemiecki lub rosyjski (od podstaw albo kontynuacja),

        możliwość nauki w oddziale ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego, w którym wybrane przedmioty prowadzone są w tym języku,

        możliwość nauki w oddziale usportowionym (zwiększona liczba godzin z wychowanie fizycznego do 8, zajęcia na basenie)

  1. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.
  2. Praktykę zawodową:

        zajęcia realizowane 1 dzień w tygodniu w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,

        zajęcia realizowane 4 tygodnie w firmach budowlanych.

 

Technik budownictwa 1

Technik budownictwa 2