TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA  (kod zawodu: 311104)

Czas trwania nauki: 4 lata

Kwalifikacje

K1. - B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

K2. - B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

K3. - B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Nauka obejmuje:

  1. Kształcenie ogólne

        przygotowanie złożenia egzaminu maturalnego,

        języki obce - angielski (kontynuacja) oraz niemiecki lub rosyjski (od podstaw albo kontynuacja).

  1. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.
  2. Praktykę zawodową - zajęcia realizowane 2 tygodnie w firmach geodezyjnych.

technik geodeta 1

technik geodeta 2