TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA  (kod zawodu: 311104)

Czas trwania nauki: 5 lat

Kwalifikacje

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauka obejmuje:

1. Kształcenie ogólne

        przygotowanie złożenia egzaminu maturalnego,

        języki obce - angielski (kontynuacja) oraz niemiecki lub rosyjski (od podstaw albo kontynuacja),

        możliwość nauki w oddziale z dodatkową godziną koła geodezyjnego.

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.

3. Praktykę zawodową - zajęcia realizowane 8 tygodni w firmach geodezyjnych.

technik geodeta 1

technik geodeta 2