TECHNIK RENOWACJI

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY (kod zawodu: 311210)

Czas trwania nauki: 5 lat

Kwalifikacje

BUD.23 . Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauka obejmuje:

1. Kształcenie ogólne

        przygotowanie do złożenia egzaminu maturalnego,

        języki obce - angielski (kontynuacja) oraz niemiecki lub rosyjski (od podstaw albo kontynuacja),

        możliwość nauki w oddziale z dodatkową godziną koła plastycznego 

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.

3. Zajęcia praktyczne:       

    zajęcia realizowane 1 dzień w tygodniu w Bielskim Centrum Edukacji

4. Praktykę zawodową:

        zajęcia realizowane 8 tygodni w firmach renowatorskich.

 

technik renowacji elementw architektury 1

technik renowacji elementw architektury 2