TECHNIK RENOWACJI

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY (kod zawodu: 311210)

Czas trwania nauki: 4 lata

Kwalifikacje

K1. - 
B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

K2. - B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Nauka obejmuje:

  1. Kształcenie ogólne

        przygotowanie do złożenia egzaminu maturalnego,

        języki obce - angielski (kontynuacja) oraz niemiecki lub rosyjski (od podstaw albo kontynuacja).

  1. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.
  2. Praktykę zawodową:

        zajęcia realizowane 1 dzień w tygodniu w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, zajęcia realizowane 4 tygodnie 
w firmach renowatorskich.

 

technik renowacji elementw architektury 1

technik renowacji elementw architektury 2

 

PRACE UCZNIÓW