Ubezpieczenie

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów

Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2019/2020.

OFERTA NNW str.1 (pobierz...)

OFERTA NNW str.2 (pobierz...)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS (pobierz...)