Przejdź do treści Przejdź do menu

Wyniki rekrutacji

LISTY PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH:

Technikum nr 2

- technik budownictwa pobierz

- technik robót wykończeniowych w budownictwie pobierz

- technik geodeta pobierz

- technik renowacji elementów architektury pobierz

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie pobierz

- monter sieci i instalacji sanitarnych pobierz


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym


UWAGA

Badania lekarskie zakwalifikowanych do szkoły kandydatów do klas pierwszych odbędą się w siedzibie szkoły w dniach 3 i 4.08.2021 r.

W dniu 3.08.2021 r. dodatkowo odbędą się badania wysokościowe dla kierunku technik renowacji elementów architektury oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Na te badania należy zgłosić się na czczo.

W DNIU BADANIA KANDYDAT MUSI POSIADAĆ Z SOBĄ:

- dokument tożsamości ze zdjęciem,

- skierowanie na badanie wydane przez Zespół Szkół Budowlanych,

- wypełnione przez ucznia i rodzica /opiekuna prawnego dokumenty wskazane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach (wszystkie dokumenty czytelnie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego) – załącznik poniżej,

- maseczkę ochronną,

- długopis.

Brak spełnienia wymienionych wyżej warunków skutkować będzie niepodjęciem badania.

ZAŁĄCZNIK: pobierz