Przejdź do treści Przejdź do menu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

23-08-2021 17:50

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka

w Bielsku-Białej

Dostosowując się do obowiązujących ograniczeń, w środę 1 września 2021r, nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku w auli szkoły. Uczniowie i nauczyciele będą mogli oglądnąć wysłaną przez dziennik prezentację przygotowaną z tej okazji przez uczniów klasy 2b pod opieką wychowawcy pana Wiesława Wójcika. Prezentacja zostanie też umieszczona na stronie internetowej szkoły.

  • Uczniowie klas pierwszych przychodzą do szkoły na spotkania ze swoimi wychowawcami w auli szkolnej według harmonogramu:

 

Godzina 8.00 - klasa 1 a – wychowawca p.B.Gunia

Godzina 9.00 – klasa 1b – wychowawca p.K.Jurczyk

Godzina 10.00 – klasa 1c – wychowawca p.M.Remiorz

Godzina 11.00 – klasa 1d – wychowawca p.T.Nowak

Przy wejściu dyżur pełnią  nauczyciele, którzy będą sprawdzać, czy uczniowie mają zasłonięte usta i nos, przypomną o bezwzględnym nakazie dezynfekcji rąk płynem oraz skierują  uczniów bezpośrednio do auli szkolnej.

 

Dyżury nauczycieli przy wejściu:

Godz.8.00-9.00 – p.H.Walusiak

Godz. 9.00-10.00 – p. P.Kine

Godz. 10.00- 11.00 – p.Wielopolska-Szamota

Godz.11.00- 12.00 – p.M.Dwornik

 

  • Uczniowie klas 2, 3 i 4 technikum oraz 2 i 3 szkoły branżowej w dniu 1 września przychodzą do szkoły na spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach. Wychowawcy przekazują plan lekcji na kolejne dni i omawiają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od dnia 1września 2021r.

 

Godzina 8.00 – klasy drugie technikum i szkoły branżowej

Klasa IIa – sala 304

Klasa IIb – sala 102

Klasa IIc – sala 04

Klasa IId – sala 101

 

Godzina 9.00 – klasy trzecie technikum

Klasa IIIa – sala 208

Klasa IIIb – sala104

Klasa IIIc – sala 203

Klasa IIId – sala 301

Klasa III e – sala 04

Klasa III f – sala 03

 

Godzina 10.00 – klasy czwarte technikum i trzecie szkoły branżowej

Klasa IVa – sala 307

Klasa IV b - sala 101

Klasa IV c – sala 104

 

Klasa III g – sala 102

Klasa III h – sala 107

 

Uczniom zabrania się jakiegokolwiek gromadzenia się przed szkołą. Uczniowie będą wpuszczani na teren szkoły tylko i wyłącznie wg harmonogramu. Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Po wejściu do szkoły uczniowie  obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.

Wychowawcy po zapoznaniu się z nowymi wychowankami, poinformowaniu ich o obowiązujących w szkole zasadach bezpieczeństwa i podaniu im planu lekcji oprowadzają uczniów po szkole, aby w kolejnym dniu sprawnie i szybko mogli znaleźć wyznaczone im sale.

Uwaga:

Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Nie może przyjść do szkoły osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

Uczniowie i nauczyciele nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

 

 

Dostosowanie się do obowiązujących zasad pozwoli wszystkim bezpiecznie i sprawnie rozpocząć nowy rok szkolny.