Przejdź do treści Przejdź do menu

Biblioteka

KATALOG online biblioteki

mgr Małgorzata Dwornik

mgr Magdalena Szamota-Wielopolska

Godziny otwarcia biblioteki:

Dni tygodnia  M. Dwornik M. Szamota-Wielopolska 
poniedziałek  10.00 - 16.00  7.00 - 13.00
wtorek   7.00 - 13.00 10.00 - 16.00
środa  7.00 - 13.00 10.00 - 16.00 
czwartek   10.00 - 16.00  7.00 - 13.00
piątek 

7.00 - 13.00

9.00 - 15.15

co drugi tydzień

7.00 - 13.00

9.00 - 15.15

co drugi tydzień

O BIBLIOTECE

         Nasza biblioteka znajduje się na parterze szkoły. Pełni funkcję centrum multimedialnego oraz naukowo-dydaktycznego. Biblioteka realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz udziela pomocy w doskonaleniu pracy twórczej. Pomieszczenie posiada wypożyczalnię i czytelnię z komputerami, z dostępem do Internetu. Biblioteka szkolna gromadzi literaturę piękną, popularnonaukową, fachową z zakresu budownictwa, geodezji, pedagogiki, psychologii. Ponadto biblioteka dysponuje rozbudowanym księgozbiorem podręcznym, w którym znajdują się słowniki językowe, słowniki encyklopedyczne i  encyklopedie z różnych dziedzin nauki.

         W bibliotece pracują osoby kompetentne, odpowiednio wykształcone, które zawsze służą pomocą nie tylko uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły ale również są do dyspozycji rodziców. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z ośrodkami kultury i innymi organizacjami pożytku publicznego Jest placówką dynamiczną, zmieniającą się, dostosowującą zbiory i wnętrza do nowych wymagań współczesności, a priorytetem bibliotekarzy jest tworzenie przyjaznej atmosfery i otwartości na użytkownika, jego potrzeby i rozwój osobisty.

Stan faktyczny księgozbioru głównego biblioteki na dzień 28.04.2021 r. wynosił: 9591 woluminów.

         Księgozbiór sukcesywnie jest odświeżany, bowiem książki ulegają zniszczeniu, bądź zawierają materiały zdezaktualizowane, są na bieżąco książki poddawane melioracji, czyli są usuwane z księgozbioru.