Przejdź do treści Przejdź do menu

Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog szkolny: mgr Agnieszka Romańska 

Psycholog szkolny: mgr Dorota Kaczor

 

Godziny pracy 

 Dni tygodnia

 mgr Agnieszka Romańska

pedagog szkolny

mgr Dorota Kaczor

psycholog szkolny

poniedziałek

8:00 - 13:00

 11:00 -16:00
wtorek  11:00 -16:00  8:15 – 12:00
środa 12:00 -16:00   8:15 – 12:30
czwartek  8:00– 12:00  11:00 -16:00
piątek 

8:00 – 12:00

11:00 -15:00 

co drugi tydzień

8:00 – 12:00

11:00 -15:00 

co drugi tydzień

Doradztwo zawodowe: poniedziałki i czwartki w godz. od 10:15 do 11:00


TU MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC pobierz

POMOC PRAWNA BEZPŁATNA  pobierzPlacówki na terenie miasta Bielska-Białej udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej pobierz


Baza teleadresowa placówek, instytucji, organizacji pomocowych w województwie śląskim w roku 2021:

  1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej pobierz
  2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie pobierz
  3. Podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie pobierz
  4. Poradnictwo specjalistyczne (w szczególności psychologiczne, prawne) dla osób doświadczających przemocy w rodzinie świadczone przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo pobierz
  5. Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie pobierz