Przejdź do treści Przejdź do menu

Nauczyciele

  mgr inż. Tadeusz Puczka dyrektor, matematyka
  dr Olga Górnicka wicedyrektor, język angielski, biologia
  mgr Grażyna Śliwa wicedyrektor, język polski
  mgr inż. Joanna Wołowiec kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe, geografia
  dr Anna Bąk religia
  mgr inż. Dagmara Broda przedmioty zawodowe
  mgr inż. Monika Caputa przedmioty zawodowe
  ks. mgr Tomasz Chrzan religia
  mgr Małgorzata Dwornik bibliotekarz
  mgr Łukasz Gibała religia
  mgr Mariola Giza wychowanie fizyczne
  mgr Dorota Goryl przewodnicząca komisji przedmiotów ścisłych, matematyka
  mgr Renata Górny język niemiecki
  mgr Ewa Gryz język angielski
  mgr Beata Gunia matematyka, język angielski, informatyka
  mgr Gabriela Guściora- Konieczna geografia
  mgr Tomasz Jaśkiewicz geografia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości
  pani Katarzyna Jurczyk język angielski
  mgr Dorota Kaczor psycholog szkolny
  mgr Irena Kamińska matematyka
  mgr Paweł Kine wychowanie fizyczne
  mgr Wojciech Konieczny przewodniczący komisji przedmiotów sportowo-obronnych, wychowanie fizyczne
  mgr inż. Magdalena Kubla przedmioty zawodowe
  mgr Justyna Kurasiewicz język polski
  mgr Beata Macek przewodnicząca komisji przedmiotów humanistycznych, język polski
  mgr Aleksandra Matlak język polski, historia
  dr Łukasz Mroczek historia, wiedza o społeczeństwie
  mgr Irina Mrowiec język rosyjski, język niemiecki
  mgr inż. Marek Nolbrzak przedmioty zawodowe
  mgr inż. Teresa Nowak język angielski
  mgr Anna Olszowska język niemiecki
  mgr Katarzyna Ożóg-Gilowska język angielski
  mgr Barbara Płaszczyk-Wilczek biologia
  inż. Beata Przewoźniak przedmioty zawodowe
  mgr inż. Marta Remiorz przedmioty zawodowe
  mgr Maria Rizzo język polski, historia sztuki, wiedza o kulturze, wychowanie do życia w rodzinie
  mgr Agnieszka Romańska pedagog szkolny
  mgr inż. Jolanta Sachs przewodnicząca komisji przedmiotów zawodowych, przedmioty zawodowe
  dr  Konrad Sikora przedmioty zawodowe
  mgr inż. Roman Siry przedmioty zawodowe
  mgr inż. arch. Krystyna Siwczyk przedmioty zawodowe
  mgr inż. Maria Skwark przedmioty zawodowe
  mgr Krzysztof Stec wychowanie fizyczne
  inż. Ryszard Śliwiński przedmioty zawodowe
  mgr Renata Tomalik fizyka, wychowanie fizyczne
  mgr inż. Anna Wala - Nędza przedmioty zawodowe
  dr inż. arch.  Hubert Walusiak przedmioty zawodowe
  mgr Magdalena
         Wielopolska-Szamota
bibliotekarz
  mgr inż. Urszula Wiśniowska przedmioty zawodowe
  mgr Wiesław Wójcik wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
  dr inż. Henryk Żelazny przedmioty zawodowe
  mgr inż. Dorota Żymła przedmioty zawodowe