Przejdź do treści Przejdź do menu

DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)  na terenie naszego kraju prowadzony jest w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. W trudnym okresie pandemii tegoroczny NSP 2021 będzie głównie realizowany przez Internet, za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie https://spis.gov.pl

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

W załączeniu znajduje się materiał z GUS odnoszący się do Narodowego Spisu Powszechnego: informacja o spisie GUS