Regulamin rekrutacji

      REGULAMIN REKRUTACJI 2019/2020    

 do TECHNIKUM i SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA  

 w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Bielsku-Białej

  na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Po 3 klasie gimnazjum po 8 klasie
technikum

4 letnie

 

1. Technik budownictwa

2. Technik geodeta

3. Technik renowacji elementów architektury

5 letnie

 

1. Technik budownictwa

2. Technik geodeta

3. Technik renowacji elementów architektury

branżowa szkoła I stopnia

3 letnia

 

1. Murarz-tynkarz

2. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3. Monter sieci i instalacji sanitarnych

3 letnia

 

1. Murarz-tynkarz

2. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3. Monter sieci i instalacji sanitarnych