Przejdź do treści Przejdź do menu

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021 r.
Koniec I półrocza
22.12.2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 r.

31.12.2021 r.

Ferie zimowe 14 -25.02.2022 r
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.2022r.
Egzamin maturalny 04 - 20.05. 2022 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019)

10-14.01.2022 r.

01-19.06. 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022 r.
Ferie letnie 27.06-31.08.2022 r.

Konferencje:

Konferencja klasyfikacyjna na koniec I półrocza
21.12.2021 r.
Konferencja plenarna 10.01.2022 r.
Konferencja klasyfikacyjna dla klas czwartych technikum 22.04.2022 r.
Konferencja klasyfikacyjna na koniec II półrocza
21.06.2022 r.
Konferencja plenarna 27.06.2022 r.

Zebrania z rodzicami:

Klasy 1- 3 Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

06-10.09.2021 r.

22.11.2021 r.

19.05.2022 r.

Klasy czwarte Technikum

06-10.09.2021 r.

22.11.2021 r.

22.03.2022 r.

Konsultacje dla rodziców:

Klasy  1-3 Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

22.03.2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Klasy Technikum Klasy Branżowej Szkoły I Stopnia
12.11.2021 r. 12.11.2021 r.
07.01.2022 r. 07.01.2022 r.
10.01.2021 r. 10.01.2021 r.
11.01.2022 r. -----------------
02.05.2022 r. 02.05.2022 r.
04-06.05.2022 r. -----------------
17.06.2022 r. 17.06.2022 r.
23.06.2022 r. 23.06.2022 r.