Przejdź do treści Przejdź do menu

Egzaminy zawodowe

EGZAMIN ZAWODOWY 2022

KOMUNIKAT CKE O PRZYBORACH POMOCNICZYCH- część pisemna w sesji czerwiec - lipiec 2022

KOMUNIKAT CKE O PRZYBORACH POMOCNICZYCH- część praktyczna w sesji czerwiec - lipiec 2022

HARMONOGRAM CKE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE


INFORMACJA  O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

KOMUNIKAT CKE O DOSTOSOWANIACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WYKAZU OLIMPIAD TEMATYCZNYCH I TURNIEJÓW ZWIĄZANYCH Z WYBRANYM PRZEDMIOTEM UPRAWNIAJĄCYCH DO ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KOMUNIKAT O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO PODCZAS EGZAMINÓW W 2022 R.


Listy zadających w sesji czerwiec - lipiec 2022 r.:

część praktyczna
część pisemna
Lista zdających 1 pobierz Lista zdających 1 pobierz
Lista zdających 2 pobierz Lista zdających 2 pobierz
Lista zdających 3 pobierz Lista zdających 3 pobierz
Lista zdających 4 pobierz Lista zdających 4 pobierz
Lista zdających 5 pobierz Lista zdających 5 pobierz
Lista zdających 6 pobierz Lista zdających 6 pobierz
BCE BUD.11 pobierz Lista zdających 7 pobierz
BCE BUD.12 pobierz Lista zdających 8 pobierz
BCE BUD.23 pobierz Lista zdających 9 pobierz
Lista zdających 10 pobierz
Lista zdających 11 pobierz
Lista zdających 12 pobierz
Lista zdających 13 pobierz
Lista zdających 14 pobierz
Lista zdających 15 pobierz
Lista zdających 16 pobierz
Lista zdających 17 pobierz