Przejdź do treści Przejdź do menu

Kalendarz rekrutacji

Terminy pracy komisji rekrutacyjnej w Zespole Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej

W przypadku braku możliwości składania wniosku wraz załącznikami osobiście lub złożenia wniosku podpisanego profilem zaufanym udostępniamy adres mailowy do przesyłania dokumentów: [email protected]


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - pobierz