Kalendarz rekrutacji

 .                   KALENDARZ REKRUTACJI 2019/2020    

 .                                    DLA KANDYDATÓW

 .       W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH w BIELSKU-BIAŁEJ

TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI

Od 13 maja

 

do 25 czerwca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

Od 21 czerwca

 

do 25 czerwca 2019

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do

szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach

egzaminu zewnętrznego.

16 lipca 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

Od 16 lipca

 

do 18 lipca 2019

Wystawienie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych

 

Od 16 lipca

 

do 24 lipca 2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły), oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia

praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Od 25 lipca 2019 Rekrutacja uzupełniająca

 

 

.