Przejdź do treści Przejdź do menu

Sprzątanie świata 2021

24-09-2021 17:58

Harmonogram sprzątania szkoły i jej okolicy:

1.      Nad placem za szkołą (miejscem gdzie mogą parkować uczniowie) opiekę sprawują:

·        Klasa IV c w 3 i 4 tygodniu września

·        Klasa IV b w pierwszych 2 tygodniach października

·        Klasa IV a w 3 i 4 tygodniu października

·        Klasa III h w pierwszych 2 tygodniach listopada

·        Klasa III g w 3 i 4 tygodniu listopada

·        Klasa II d  w 3 i 4 tygodniu marca

·        Klasa I d  w 1 i 2 tygodniu kwietnia

·        Klasa I b w 3 i 4 tygodniu kwietnia

·        Klasa 1a w 2 i 3 tygodniu maja

2.      Nad placem przed szkołą i odcinkiem chodnika przy ul. Budowlanych wzdłuż ogrodzenia szkoły opiekę sprawują:

·        Klasa III e w 3 i 4 tygodniu września

·         Klasa III d w pierwszych 2 tygodniach października

·        Klasa II c w 3 i 4 tygodniu października

·        Klasa II b w pierwszych 2 tygodniach listopada

·        Klasa III c w pierwszych 2 tygodniach marca

·        Klasa III b w 3 i 4 tygodniu marca

·        Klasa III a w 1 i 2 tygodniu kwietnia

·        Klasa II a w 3 i 4 tygodniu kwietnia

·        Klasa I c w 2 i 3 tygodniu maja

3.      Nad ogródkiem szkolnym  wokół szkoły opiekę sprawuje:

·        Klasa III f

Koordynatorem akcji jest pani Barbara Płaszczyk –Wilczek.