Przejdź do treści Przejdź do menu

Giełda podręczników

31-08-2021 8:11 Aktualności

W bieżącym roku szkolnym GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW odbędzie się w naszej szkole w takiej samej  formie jak w poprzednim roku szkolnym, dostosowanej do panującej sytuacji.

W dniach: 2 i 3 września (czwartek i piątek) 2021 r. oraz 6 września (poniedziałek), od godziny 8.00 do 12.00, uczniowie, którzy chcą odsprzedać używane podręczniki, mogą je przynosić do biblioteki szkolnej. Każda książka powinna być włożona do oddzielnej koszulki. Do koszulki z książką proszę włożyć również karteczkę z proponowaną ceną i podać swoje nazwisko i klasę. Tak zebrane podręczniki pozostają w bibliotece.  W dniach 8, 9 i 10 września  (od środy do piątku) uczniowie mogą  nabyć używane podręczniki. Przychodzą do biblioteki w godzinach od 8.00 do 12.00 z przygotowaną gotówką i zaopatrzeni w rękawiczki. Po wybraniu podręcznika wyjmują go z koszulki i wkładają do niej należność za podręcznik. Sprzedaż używanych podręczników nadzorują: pani M. Dwornik i pani M. Wielopolska-Szamota. Po zakończonej akcji przekazują one pozostałe (niesprzedane) podręczniki oraz pieniądze za sprzedane podręczniki  wychowawcom klas, którzy następnie rozdają  je wychowankom.  

 

 

 

                                                                                                         wicedyrektor Olga Górnicka