Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja”

15-10-2020 9:32 Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż od 28 września 2020 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”, realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego uczniom/uczennicom szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 30 października 2020 roku.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, rekomenduje składanie wniosków o przyznanie stypendium poprzez darmową platformę ePUAP – jako łatwy, bezpieczny i bardzo sprawny sposób przekazania dokumentów.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie oraz o sposobie składania Wniosku o przyznanie Stypendium dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl.

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego, w którym krok po kroku pokazujemy jak łatwo i szybko można złożyć Wniosek o przyznanie stypendium za pomocą platformy ePUAP. 
Film dostępny jest pod adresem internetowym:
https://youtu.be/7Nidbnokm5I

 

Mając na względzie zasięg podejmowanych działań promocyjnych oraz wspólny cel jakim jest rozwój edukacji w regionie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji na temat przedmiotowego projektu wszystkim zainteresowanym osobom oraz o zamieszczenie informacji o powyższym projekcie na stronie internetowej Państwa szkoły.

Serdecznie dziękujemy oraz gorąco zapraszamy do składania wniosków stypendialnych!

 

Z poważaniem,

Radosław Kubica

Starszy specjalista

Referat Realizacji Projektów

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tel. +48 32 774 0 420

radoslaw.kubica@slaskie.pl

slaskie.pl

rpo.slaskie.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/

 

Oceń Urząd: https://bip.slaskie.pl/ankieta