Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21

10-06-2020 17:26 Aktualności
Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski zalecamy przesyłać do szkoły pierwszego wyboru pocztą elektroniczną jako skan  na specjalny adres e-mail  rekrutacja.zsbud@gmail.com; faksem lub dostarczyć osobiście w sekretariacie szkoły.

 

SYSTEM NABORU

System umożliwia złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie Profilu Zaufanego przez rodziców/opiekunów prawnych wskazanych we wniosku. Samo podpisanie wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów Profilem Zaufanym nie jest wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony nie będzie podlegał weryfikacji. Dlatego po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym należy jeszcze kliknąć przycisk „Złóż wniosek”

Więcej informacji w zakładce DLA KANDYDATÓW