MONTER ZABUDOWY

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kod zawodu: 712905)

Czas trwania nauki: 3 lata

Kwalifikacje

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauka obejmuje:

  1. Kształcenie ogólne z kontynuacją języka angielskiego.
  2. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.
  3. Zajęcia praktyczne realizowane 2 dni w tygodniu w Bielskim Centrum Edukacji lub w uprawnionych firmach budowlanych w charakterze pracownika młodocianego.

Uczeń realizujący zajęcia praktyczne w Bielskim Centrum Edukacji zdaje kwalifikacje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W sytuacji realizacji praktyk u prywatnych pracodawców uczeń przygotowywany jest do złożenia egzaminu czeladniczego, który odbywa się na koniec cyklu kształcenia w Cechu Rzemiosł.

 

Monter zabudowy i robt wykoczeniowych 1Monter zabudowy i robt wykoczeniowych 2