MONTER ZABUDOWY

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (kod zawodu: 712905)

Czas trwania nauki: 3 lata

Kwalifikacje

K.1. - B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

K.2. - B.6. Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich

Nauka obejmuje:

  1. Kształcenie ogólne z kontynuacją języka angielskiego.
  2. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.
  3. Praktykę zawodową realizowaną 2 dni w tygodniu w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego lub w uprawnionych firmach budowlanych w charakterze pracownika młodocianego.

Uczeń realizujący praktykę w Bielskim Centrum Kształcenia zdaje kwalifikacje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W sytuacji realizacji praktyk u prywatnych pracodawców uczeń przygotowywany jest do złożenia egzaminu czeladniczego, który odbywa się na koniec cyklu kształcenia w Cechu Rzemiosł.

 

Monter zabudowy i robt wykoczeniowych 1Monter zabudowy i robt wykoczeniowych 2